Новини

ШЕСТ ГЛАВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЪВРЕМЕННОТО КНИГОИЗДАВАНЕ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИЗДАТЕЛИТЕ, АВТОРИТЕ И КНИГИТЕ НА ПАЗАРА

Първа тенденция: Залезът на традиционната книжарница ---------------------------------------------------------------------------- Онлайн купуването на книги става все по-масово, защот ...

21.07.2010 - Електронните книги и защитата на авторското право

Практически всички български издателства напоследък живо се интерсуват от възможността да издават и продават електронни книги. В отговор на този интерес ви предлагаме актуална информация, координир ...