ШЕСТ ГЛАВНИ ТЕНДЕНЦИИ В СЪВРЕМЕННОТО КНИГОИЗДАВАНЕ И ТЯХНОТО ЗНАЧЕНИЕ ЗА ИЗДАТЕЛИТЕ, АВТОРИТЕ И КНИГИТЕ НА ПАЗАРА

Първа тенденция: Залезът на традиционната книжарница
----------------------------------------------------------------------------
Онлайн купуването на книги става все по-масово, защото:
- търсенето, предварителният оглед и самата покупка се осъществяват за секунди;
- удовлетворяват се трите най-важни нужди на клиента: неограничен избор, лек и удобен достъп до продукта, ниска цена;
Прави са тези, които твърдят, че с книжарниците губим основния си път за откриване на интересни книги, но има и противници, които разработват online канали за откриване на най-новите и интересното по теми и автори.

Втора тенденция: Експлозивно нарастване на количеството предлаган текстов контент
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Традиционната книга се изправя пред огромна конкуренция. Всяка година на пазара се появяват стотици хиляди заглавия от нов тип:
- книги с изчерпани тиражи, които се завръщат на пазара под формата на е-книги, т.нар. „зомби” книги или на издания, отпечатани по индивидуална поръчка (Publishing-on-Demand);
- бум на независимите издания: това са електронни книги, които се публикуват в Мрежата без издател. В Германия дори се учреди награда за най-добрите независими книги – Derneuebuchpreiz – в размер на 20 000 евро.
- алтернативен текстов контент в електронен формат, най-често с безплатен достъп: блогове, уикипедия, социални мрежи, игри, видеоклипове, периодика;
Голямата дилема пред книгите в момента е къде попадат те сред всички други избори за информация и развлечение, които имат ползвателите?

Трета тенденция: Все повече хора четат на екран
------------------------------------------------------------------
Четенето на екран предлага по-богато и приятно изживяване в сравнение с четенето на хартия:
- откриване, предварителен преглед, покупка, прочит – всичко е само на един клик разстояние;
- възможност за модифициране размера на шрифта;
- максимално улеснено движение по текста;
- обяснителни хиперлинкове: така наречените enhanced books се предлагат все повече и то особено активно – за детската аудитория. Четенето на екран с всяка изминала година да става все удобно, бързо и евтино. За новите поколения читатели то е по-естественото общуване с текста, защото е интерактивно.
- безпроблемна преносимост;

Четвърта тенденция: Е-книгите постепенно настигат и надминават печатните книги по продажби
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Е-книгите ще надделеят над печатните книги по-бързо, отколкото мнозина смятат. Прогнози:
- по финансова възвръщаемост е-книгите ще надминат печатните книги до 4 години;
- по брой продадени заглавия на човек от населението ще ги надминат до 2 години;
- за повечето независими автори границата вече е премината: при независимите издания е-книгите отдавна са набрали значителна преднина пред печатните издания;

Пета тенденция: Книгоиздателите започват да губят ръководната си роля
------------------------------------------------------------------------------------------------
Големите издателства вече не контролират достъпа до средствата за печат и каналите за разпространение, най-вече дигиталното. На тази тенденция си струва да се спрем по-подробно:
- големите издателства работят „със задна дата” – издават днес онова, което би се продавало по-добре вчера; това е т.нар. „книгоиздаване в огледалото за обратно виждане”;
- търговският цикъл на възвръщаемост при тях изисква 12-18 месеца;
- добрите книги твърде бързо изчезват от пазара поради изчерпан тираж, решения за допечатки се вземат трудно;
- големите издателства имат и големи разходи – поддръжка на материална база, заплащане на многоброен персонал – и това води до изкуствено завишаване на цените на книгите;
- поради големи наличности от многооборотни заглавия големите издателства пропускат печеливши и интересни автори;
- поради залеза на книжарниците, пред криза се изправя и самият процес на отпечатване на хартиени книги;
- всичко това само стимулира възхода на е-книгите;

Бъдещето на големите издателства - очаквани развития:
- предстои все по-мащабна междуфирмена консолидация;
- все повече автори ще отказват да ползват услугите на издателствата;
- авторите с утвърдено име и високи продажби ще настояват за по-високи хонорари, за повече услуги, права и видими резултати;
- ще оцелеят само издателствата, които предлагат на авторите да направят за тях това, което авторите не могат да свършат сами за себе си; „Какво правим, за да свържем читателите с авторите – това е големият въпрос. И още по-точно – правим ли всичко възможно? Това е въпрос на оцеляване” – думи на Мич Джоел, маркетолог.
- благодарение на развитието на технологиите, пропастта между възможностите на издателствата и възможностите на отделния автор за публикуване и разпространение на книги намалява все повече. Издателите са изправени пред трудното предизвикателтство да опровергаят това, ако могат.

Шеста тенденция: Възход на независимите издания и малките нишови издателства:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Те променят правилата на играта, защото икономически са много по-рентабилни:
- каналите за разпространение са общодостъпни;
- производствените разходи са минимални или направо клонят към нулата;
- ставките за авторовите хонорари са от 50% до 80% на фона на 10-25% с големите издателства;
- предлагат възможност за поддържане на ниски цени;

Това е в пълен синхрон с т.нар. хоризонтално развитие на света. Вертикалните йерархични структури се изправят пред конкуренцията на един свят на всеобщ достъп до информацията, в който всеки читател става и коментатор и може да генерира и продава свое собствено текстово съдържание.

Най-вероятно ще си кажете – тези тенденции скоро няма да достигнат България, пък и нашият пазар е прекалено малък, за да се тревожим. Нека само да припомним, че за една година дигиталният пазар е нараснал между 2 и 3 пъти! Може би наистина има фактор, който ще забави навлизането на тези процеси в България и той е, че най-големият дял от продажбите у нас се пада на преводните книги. А за да продаде един автор книгата си в превод, наистина му трябва издателство. Но друга интересна новина е, че amazon вече също има издателство и то се казва „amazon publishing”. Близко до ума е „amazon publishing” да си купи права за елелектронни книги на всички езици за най-продаваните световни автори... Затова в заключение ми се иска да повторя една от прогнозите на книжните блогъри: „ЩЕ ОЦЕЛЕЯТ САМО ОНЕЗИ ИЗДАТЕЛСТВА, КОИТО ПРАВЯТ ЗА АВТОРИТЕ СИ ТОВА, КОЕТО АВТОРИТЕ САМИ НЕ МОГАТ ДА СВЪРШАТ ЗА СЕБЕ СИ”. Нека покажем най-доброто от книгоиздателската професия: откриването на качествени автори и популяризирането им по блестящ, иновативен и неподражаем начин. С други думи – красив танц върху леда!