The Decisive Mind

Едновременно вдъхновяваща и практична, „The Decisive Mind“ определено запълва ниша на пазара на популярната психология, посветена на въпроса за мотивацията и вземането на решения. Авторът, доктор Шахрияр Банури, е пионер в съвременната наука за поведенческото развитие и в книгата си се опира на най-новите научни изследвания в областта, за да научи читателите как да успяват да вземат по-добри, разумни и далновидни решения в ежедневния си живот.

Дали някога сте се чудили защо толкова често вземаме погрешни решения? А защо често ни е трудно изобщо да вземем някакво решение? Доктор Банури е конструирал чисто нова мисловна матрица, чието усвояване ще подобри значително уменията на читателя да взема правилните решения във всякакви ситуации. Резултатът е лесна и ефективна техника за борба с нерешителността.

Опирайки се на примери от еволюционната психология, „The Decisive Mind“ изследва човешката способност (и неспособност) за приоритизиране, очертава сценариите, които провокират допускането на грешни решения и така ни помага да разберем механизма на работа на собственото си съзнание. Тази информация от своя страна ни гарантира възможността за управляваме съзнанието си и да го насочваме към правилните избори. Авторът развенчава много митове за мотивацията и начините, по които човек взема решения, и успешно помага на читателите да оптимизират мисловните си процеси.

Доктор Шахрияр Банури е експерт по поведенческа психология, икономическа мотивация и публични политики. В момента е доцент в университета на Ийст Англия в Норич. Статиите му се публикуват от най-реномираните световни издания по психология и икономика.