Adrift: America in 100 Charts

Този месец ви представяме и едно по-нестандартно издание: „Adrfit: Америка в 100 графики” от Скот Галауей. Той е професор по маркетинг в New York University Stern School of Business. Автор е на четири книги, всичките бестселъри на „New York Times” и лицензирани на 18 езика: „Алгебрата на щастието”, „Четиримата” и „Посткорона”.

Този път Скот Галауей си е поставил амбициозната задача да анализира тенденциите в американската икономика от 60-те години насам – държавен бюджет, приходи и разходи, сегменти в икономиката, ефективност на разходите за здравеопазване и образование, тенденции в заплащането на труда, социалните политики, демографското развитие – и всичко това е илюстрирано с актуални черно-бели графики практически на всяка страница. Те, както и още две особености на книгата я правят уникална и много интересна – сравнението на Щатите с останалата част от света и специалната последна глава – „Какво трябва да направим?” – която анализира кризисните тенденции, но показва и възможните добри изходи от тях.

С богатия си илюстративен материал и ясни тези и послания, книгата е подходяща както за икономисти, така и за широка аудитория, която се интересува от икономическото състояние на САЩ и света.