The Way of Integrity

Марта Бек е завършила социология в Харвард. Тя е авторка на девет успешни научно-популярни книги по социално-психологически проблеми и един роман. Последната й, десета поред книга беше очаквана и след излизането си на 13 април моментално влезе в бестселър класациите на „New York Times” и Amazon.

“Integrity” е сложно за превод с една дума понятие. Но самата авторка го дефинира в книгата си като състояние на хармония със собствената си същност и това значение е отразено и в подзаглавието на книгата – „Открий пътеката към истинското си Аз”. Това състояние е ключът към смислен и радостен живот.

Книгата е едновременно просветляваща и подкрепяща. Тя повежда читателя спокойно и майчински през един процес от четири етапа, който води до освобождаване от фалшиви представи, наслоени от обществото, семейството или училището, отхвърляне на ненужни очаквания, които ни отдалечават от щастието, и осъзнаване на дълбоката ни и истинска природа, която е преди всичко духовна. Това осъзнаване непременно е свързано с усещане за истинност и сила, то се превръща в духовно пробуждане за човека, който заживява в хармония със себе си и цялото мироздание, от което е част.

Книгата на Марта Бек като послание и сила на перото може да се сравни с най-хубавите книги на познати и обичани в България автори като Екхарт Толе, Елизабет Джилбърт, Брене Браун, Майкъл Сингър. Тя е особено полезна в настоящото напрегнато време, когато хората са принудени да се отдалечават от най-истинската си същност.