Writershouse InkWell Darley Anderson Penguin Group Knopfdoubleday Orionbooks Hachette Aitkenalexander  Brower Literary GREAYHOUND LITERARY Fsg Henryholt Hayhouse Bastei Luebbe Verlag

Robot-Proof: Higher Education in the Age of Artificial Intelligence

„Robot-Proof” e задълбочено социологическо изследване на предизвикателствата, пред които е изправена съвременната система за висше образование в днешния свят на максимално ускорен темп на развитие на технологиите. Това развитие съвсем скоро ще доведе до поява на изкуствен интелект, близък до човешкия, който несъмнено ще започне да изземва и човешките функции в професионално отношение. В такъв случай как и за какво да подготвяме студентите? Какви професии могат да избират те, за да имат реализация в стремително променящото се и несигурно бъдеще? Кои професии ще останат незасегнати от технологичния напредък и кои ще бъдат изцяло превзети от изкуствения интелект? На всички тези и още много други въпроси се старае да даде отговор авторът Джоузеф Аун – ректор на бостънския Североизточен университет.
Според Аун съвсем скорошната поява на високоразвит изкуствен интелект е неизбежна. Неизбежно е и това, че той ще навлезе масирано в множество професии, като в кратък срок ще измести напълно от тях живите хора. Вече няма да става въпрос само за професии, чиито изисквания се покриват от средно техническо образование, но и за много по-сложни дейности – и днес роботи търгуват на стоковите борси, провеждат правни и медицински консултации и дори пишат статии във вестници и списания. С две думи – в съвсем близко бъдеще всяка професия, която може да бъде изпълнявана от изкуствен интелект, а не от човек, ще претърпи тази промяна.
Според проф. Аун пред висшето (а и пред средното) образование стои нелека задача: да превърне студентите си в robot-proof професионалисти, тоест такива, които да не могат да бъдат изместени от пазара на труда. За да бъде изпълнена тази задача, авторът предлага фундаментални промени в програмите на обучение, в профилирането на дисциплините, в самата методология на обучението. Вече ще трябва да се залага не на факти, а на гъвкавост на ума, култивиране на креативност, подхранване на етичното мислене. Трябва да се определят водещите за бъдещето дисциплини и върху тях да бъде поставен акцент, като се обърне гръб на предишното разделение на точни и хуманитарни науки.
Професор Аун е лингвист, специалист по теория на синтаксиса, автор на множество научни публикации. Освен тясно научната си кариера, той е визионер със задълбочени интереси в социологията и статистиката.

 

Eksmo Hoddereducation Harvardbusiness Sandra Bruna Agencia Literaria Mileskelly Littlebrown WESTEND VERLAG  North Atlantic Books Macmillan Children's Arena-verlag Tarynfagernessagency Lorella Hardman & Swainson Literary Agency AVA Agentur Eksmo