Writershouse InkWell Darley Anderson Penguin Group Knopfdoubleday Orionbooks Hachette Aitkenalexander Blakefriedmann Fsg Henryholt HayhouseBastei Luebbe Verlag

Nurturing Resilience

Наръчникът за психологическа помощ „Nurturing Resilience” или “Как да развием устойчивост” несъмнено е книга, от която в днешния нестабилен и травмиращ период имаме нужда! Двамата автори – Кати Кейн и Стивън Теръл – са практикуващи психолози с огромен опит в постигането и утвърждаването на емоционална стабилност у пациентите си, както и в установяването и отстраняването на психологическите първопричини за чисто физическите им заболявания или оплаквания.
Науката отдавна допуска, че негативните психологически преживявания, особено в ранна възраст, могат да се проявят впоследствие на физиологично ниво. В солидната си клинична практика авторите на „Nurturing Resilience” категорично доказват това твърдение и разкриват психологическия произход на множество от най-разпространените хронични болести у съвременния човек: метаболитни и автоимунни разстройства, проблеми със съня, поведенчески отклонения, мигрена, депресия и тревожности. В наръчника си двамата психолози залагат на умела симбиоза от теория, клинични практики, истории на пациенти и множество достъпни съвети за разкриване и предоляване на негативни преживявания и травми. Овладяването на психологическите първопричини и адекватното им терапевтиране водят до облекчаване или пълно изчезване на физиологичната симптоматика, до драстично подобряване на качеството на живот на пациентите и до затвърждаване на емоционалната им устойчивост на бъдещ стрес.
Всеки от двамата автори е с над трийсетгодишен опит в клиничната психология. Експертизата им е търсена по целия свят – те са чести лектори както на професионални конференции, така и на популярни семинари за неспециалисти.

 

Eksmo Hoddereducation Harvardbusiness Sandra Bruna Agencia Literaria Mileskelly Littlebrown Regal literary Penguin  Arena-verlag Tarynfagernessagency Lorella Hardman & Swainson Literary Agency AVA Agentur